موسیقی متن فیلم داش آکل

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: مسعود کیمیایی
  • سال ساخت: ۱۳۵۰
  • اولین انتشار: سال ۱۳۵۰، «آهنگ روز»، دو روی صفحه‌های ۴۵ دور شماره‌‌های AR-2451 و AR-2452
  • طراح جلد: اسفندیار منفردزاده (اسفند)

نام خاص هر قطعه از موسیقی متن فیلم «داش‌آکل» بر مبنای نام‌گذاری‌های انجام شده توسط اسفندیار منفردزاده، زمان انتشار آنها انجام شده است.

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: اقرار(۱) توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: اسیر (۱) توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: حماسی توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: تدارک توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: مرگ و تشیع توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: ستیز توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: دختر شیرازی توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: اسیر (۲) توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: عشق توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: اقرار (۲) توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master

دیگر آثار شنیداری...