۱- این آلبوم در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی هشتاد توسط موسسه‌ی «آوای‌چنگ» و بدون مجوز اسفندیار منفردزاده در مورد استفاده از آثار او در این آلبوم منتشر شده است. (بازنشر آلبوم‌هایی که این موسسه قبلا در قالب «کاست» منتشر کرده بود.)
۲- در این مجموعه فرهاد خواننده‌ی ترانه‌ی متن فیلم «رضا موتوری» است و در این جلد به اشتباه نام او زیر عنوان فیلم «داش‌آکل» آمده است.