موسیقی متن فیلم رضاموتوری

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: مسعود کیمیایی
  • ترانه متن فیلم: مرد تنها
  • شاعر: شهیار قنبری
  • خواننده: فرهاد
  • سال ساخت: ۱۳۴۹
  • اولین انتشار: سال ۱۳۴۹، «آهنگ روز»، دو روی صفحه‌ی ۴۵ دور شماره‌ی AR-2408
  • طراح جلد: توفیق ممتاز

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «مردتنها» توضیحات: ترانه‌ی متن فیلم (فلوت و ارکستر) برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: ترانه‌ی «مردتنها» توضیحات: ترانه‌ی متن فیلم (هارپسی‌کُرد و ارکستر) برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: ترانه‌ی «مردتنها» توضیحات: نسخه‌ی استفاده نشده در فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: ترانه‌ی «مردتنها» توضیحات: تمرین‌خوانی فرهاد(۱) برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: ترانه‌ی «مردتنها» توضیحات: تمرین‌خوانی فرهاد(۲) برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۶ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۷ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۸ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۹ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۱۰ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master

دیگر آثار شنیداری...