در این آلبوم موسیقی ترانه‌های «سقف» و «دختری گریه می‌کنه»(گریه)، و تنظیم ترانه‌ی «لی‌لی‌حوضک» (مشروطه) ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده ست.