موسیقی متن فیلم کوتاه دروازه

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: یان اونگ
  • سال ساخت: ۱۳۵۲
  • اولین انتشار: سال ۱۳۵۲، «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، صفحه‌ی گرام ۴۵ دور
  • طراح جلد: اسفندیار منفردزاده (اسفند)

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۱ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی ۱۶ میلیمتری فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۲ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی ۱۶ میلیمتری فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۳ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی ۱۶ میلیمتری فیلم

دیگر آثار شنیداری...