موسیقی متن فیلم کوتاه پری

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: زکریا هاشمی
  • سال ساخت: ۱۳۵۱
  • اولین انتشار: بهار ۱۳۹۸، وب‌سایت MonfaredzadehMusic.com

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۱ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی 16 میلیمتری فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۲ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی 16 میلیمتری فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۳ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی 16 میلیمتری فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۴ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی 16 میلیمتری فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۵ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی 16 میلیمتری فیلم

دیگر آثار شنیداری...