این طرح بعد از اهدای ترانه‌ی «نماز» به زکریا هاشمی و قرار گرفتن آن روی تصاویر عنوان‌بندی فیلم «زن باکره» منتشر شده است.