در این آلبوم موسیقی ترانه‌های «وحدت»، «شبانه‌ی ۲»، «جمعه برای جمعه»،«سقف» (ترانه‌ی متن فیلم «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»، «شبانه‌»، «مرد تنها» (ترانه‌ی متن فیلم «رضا موتوری») ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده است.