موسیقی متن فیلم پنجره

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: جلال مقدم
  • ترانه متن فیلم: ترانه‌ی «پنجره»
  • شاعر: شهیار قنبری
  • خواننده: عماد رام
  • سال ساخت: ۱۳۴۹
  • اولین انتشار: ترانه‌ی «پنجره»: سال 1349، «المپیک»، روی دوم صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی ۶۰۰ - قطعات بی‌کلام موسیقی متن: تابستان ۱۳۹۸، وب‌سایت MonfaredzadehMusic.com
  • طراح جلد: ناشناس

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «پنجره» توضیحات: ترانه‌ی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۱ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۲ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی ۳۵ میلیمتری فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۳ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی ۳۵ میلیمتری فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۴ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۵ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۶ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۷ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۸ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۹ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۱۰ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: توضیحات: برگرفته و پالایش شده از:

دیگر آثار شنیداری...