ترانه‌ی کلاه مخملی

ترانه‌ی لب‌خوانی شده در فیلم «قیصر»

  • آهنگساز: اسفندیارمنفردزاده
  • کلام‌پرداز: تورج نگهبان
  • خواننده: سوسن
  • سال ساخت: ۱۳۴۸
  • اولین انتشار: این ترانه بعد از استفاده در فیلم «قیصر» توسط موسسات انتشاراتی مختلفی نیز منتشر شد.
  • طراح جلد: ناشناس

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «کلاه‌مخملی» توضیحات: ترانه‌ی لب‌خوانی شده در فیلم «قیصر» برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور

دیگر آثار شنیداری...