ترانه‌های ساخته شده برای فیلم داش آکل
موسیقی متن فیلم  داش آکل

موسیقی متن فیلم داش آکل

سال ساخت: ۱۳۵۰
موسیقی متن فیلم کوتاه عمو سیبیلو
روایت شنیداری داستان بزی که گم شد
موسیقی متن فیلم کوتاه رهایی
ترانه‌ی بین ما هرچی بوده تموم شده
موسیقی متن فیلم کوتاه قصه‌ی درخت هلو
موسیقی متن فیلم انیمیشن گلباران
موسیقی متن فیلم  خواستگار
موسیقی متن فیلم کوتاه پری
موسیقی متن فیلم  بلوچ

موسیقی متن فیلم بلوچ

سال ساخت: ۱۳۵۱
موسیقی متن فیلم کوتاه حوزه‌ی استحفاظی
موسیقی متن فیلم  تپلی

موسیقی متن فیلم تپلی

سال ساخت: ۱۳۵۱
شعر و صدای  احمد شاملو

شعر و صدای احمد شاملو

سال ساخت: ۱۳۵۱
موسیقی متن فیلم  تنگنا

موسیقی متن فیلم تنگنا

سال ساخت: ۱۳۵۱
ترانه‌ی نماز

ترانه‌ی نماز

سال ساخت: ۱۳۵۱
ترانه‌ی نماز

ترانه‌ی نماز

سال ساخت: ۱۳۵۱
ترانه‌ی شبانه

ترانه‌ی شبانه

سال ساخت: ۱۳۵۲
ترانه‌ی شبانه‌ی ۲

ترانه‌ی شبانه‌ی ۲

سال ساخت: ۱۳۵۲ سال اجرا: 1357
ترانه‌ی نازلی

ترانه‌ی نازلی

سال ساخت: 1352 سال اجرا: 1396