کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سال ۱۳۵۲ و دست‌نوشته‌ی فرهاد شیبانی روی عکس در ایام حبس منفردزاده در «اوین»