ترانه‌ی  بی‌غمِ زمانه

ترانه‌ی بی‌غمِ زمانه

سال اجرا: ۱۳۴۶
ترانه‌ی نفرین

ترانه‌ی نفرین

سال ساخت: ۱۳۴۶
ترانه‌ی دست تقدیر

ترانه‌ی دست تقدیر

سال ساخت: ۱۳۴۶
ترانه‌ی غروب آرزوها

ترانه‌ی غروب آرزوها

سال ساخت: ۱۳۴۶
ترانه‌‌ی راز آفرینش

ترانه‌‌ی راز آفرینش

سال ساخت: ۱۳۴۷
ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم  هنگامه
ترانه‌ی دختر شب

ترانه‌ی دختر شب

سال ساخت: ۱۳۴۷
ترانه‌های فارسی شده‌ی فیلم فرانسوی  یک مرد، یک زن
ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم حسن کچل
ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم دور دنیا با جیب خالی
ترانه‌ی کلاه مخملی

ترانه‌ی کلاه مخملی

سال ساخت: ۱۳۴۸
ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم  رقاصه‌
ترانه‌ی دیگه اشکم واسه من ناز می‌کنه
تنظیم ترانه‌ی اگه بمونی، اگه نمونی
ترانه‌های ساخته شده برای فیلم داش آکل
ترانه‌ی بین ما هرچی بوده تموم شده