روایت شنیداری داستان ماهی سیاه کوچولو
روایت شنیداری داستان بزی که گم شد
شعر و صدای  احمد شاملو

شعر و صدای احمد شاملو

سال ساخت: ۱۳۵۱
ترانه‌ی ستارخان

ترانه‌ی ستارخان

سال ساخت: ۱۳۶۱
شعر و صدای  اسماعیل خویی

شعر و صدای اسماعیل خویی

سال ساخت: ۱۳۶۸
موسیقی متن نمایش رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر
روایت شنیداری قصه‌های ایرانی
شعر و صدای منوچهر آتشی

شعر و صدای منوچهر آتشی

سال ساخت: ۱۳۷۳
موسیقی متن نمایش پروانه‌ای در مشت
 ترانه‌ی  سَرُم چون گویی در میدون بِگِرده