موسیقی متن فیلم مستند شب بعد از انقلاب
موسیقی متن فیلم مستند جنایت مقدس
موسیقی متن فیلم مستند شعر عمل است
موسیقی متن فیلم مستند موج و آرامش
موسیقی متن فیلم مستند شاهدان چشم‌بندزده
موسیقی متن فیلم مستند با من از دریا بگو