موسیقی متن فیلم طوطی

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده (بر مبنای ملودی محلی)
  • کارگردان: زکریا هاشمی
  • ترانه متن فیلم: رباعیات باباطاهر
  • شاعر: بابا طاهر
  • خواننده: بیژن مفید
  • سال ساخت: ۱۳۵۴
  • اولین انتشار: سال ۱۳۵۶، «استریو دیسکو»، آلبوم «گنجیشگک‌اشی‌مشی- موسیقی فیلم طوطی»
  • طراح جلد: اسفندیار منفردزاده (اسفند)

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «رباعیات باباطاهر» توضیحات: ترانه‌ی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۲ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۳ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۴ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۵ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۶ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۷ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master

دیگر آثار شنیداری...