موسیقی متن فیلم کوتاه حسنی

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: شاپور قریب
  • سال ساخت: 1353
  • اولین انتشار: تابستان ۱۳۹۸، وب‌سایت MonfaredzadehMusic.com

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۱ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی ۱۶ میلیمتری فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۲ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی ۱۶ میلیمتری فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۳ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی ۱۶ میلیمتری فیلم

دیگر آثار شنیداری...