ترانه‌ی توت‌فروش

ترانه‌ی توت‌فروش

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی ورپریده

ترانه‌ی ورپریده

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی انگوری

ترانه‌ی انگوری

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی گل وحشی

ترانه‌ی گل وحشی

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی بی‌غمِ زمانه

ترانه‌ی بی‌غمِ زمانه

سال اجرا: ۱۳۴۶
چند نمونه از سازآرایی‌های اسفندیار منفردزاده برای «ارکستر جوانان رادیو ایران»
ترانه‌ی چنگ

ترانه‌ی چنگ

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی دختر دریا

ترانه‌ی دختر دریا

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی خنده‌ی مِی

ترانه‌ی خنده‌ی مِی

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی نازآفرین

ترانه‌ی نازآفرین

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی سپیده‌دم

ترانه‌ی سپیده‌دم

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی خطا مکن

ترانه‌ی خطا مکن

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی داد دل

ترانه‌ی داد دل

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی با من بگو

ترانه‌ی با من بگو

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی خوش‌خبر

ترانه‌ی خوش‌خبر

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی زرگر زمانه

ترانه‌ی زرگر زمانه

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی نفرین

ترانه‌ی نفرین

سال ساخت: ۱۳۴۶
ترانه‌ی دست تقدیر

ترانه‌ی دست تقدیر

سال ساخت: ۱۳۴۶
ترانه‌ی غروب آرزوها

ترانه‌ی غروب آرزوها

سال ساخت: ۱۳۴۶
ترانه‌‌ی راز آفرینش

ترانه‌‌ی راز آفرینش

سال ساخت: ۱۳۴۷
ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم هنگامه
ترانه‌ی دختر شب

ترانه‌ی دختر شب

سال ساخت: ۱۳۴۷
موسیقی متن فیلم بیگانه بیا
موسیقی متن فیلم نعره‌ی طوفان
موسیقی متن فیلم جهنم سفید
ترانه‌های فارسی شده‌ی فیلم فرانسوی یک مرد، یک زن
ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم حسن کچل
ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم دور دنیا با جیب خالی
ترانه‌ی کلاه مخملی

ترانه‌ی کلاه مخملی

سال ساخت: ۱۳۴۸
موسیقی متن فیلم قیصر

موسیقی متن فیلم قیصر

سال ساخت: ۱۳۴۸
موسیقی متن فیلم رقاصه‌

موسیقی متن فیلم رقاصه‌

سال ساخت: ۱۳۴۹
ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم رقاصه‌
ترانه‌ی دیگه اشکم واسه من ناز می‌کنه
تنظیم ترانه‌ی اگه بمونی، اگه نمونی
موسیقی متن فیلم رضاموتوری
موسیقی متن فیلم پنجره

موسیقی متن فیلم پنجره

سال ساخت: ۱۳۴۹
موسیقی متن فیلم طوقی

موسیقی متن فیلم طوقی

سال ساخت: ۱۳۴۹
موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق
ترانه‌ی جمعه

ترانه‌ی جمعه

سال ساخت: ۱۳۴۹ سال اجرا: 1350
روایت شنیداری داستان ماهی سیاه کوچولو
ترانه‌های ساخته شده برای فیلم داش آکل
موسیقی متن فیلم داش آکل

موسیقی متن فیلم داش آکل

سال ساخت: ۱۳۵۰
موسیقی متن فیلم کوتاه عمو سیبیلو
روایت شنیداری داستان بزی که گم شد
موسیقی متن فیلم کوتاه رهایی
ترانه‌ی قصه‌ی لب‌های یخ‌بسته
ترانه‌ی تو بارونی، تو آفتابی
ترانه‌ی بین ما هرچی بوده تموم شده
موسیقی متن فیلم کوتاه قصه‌ی درخت هلو
موسیقی متن فیلم انیمیشن گلباران
موسیقی متن فیلم خواستگار
موسیقی متن فیلم کوتاه پری
موسیقی متن فیلم بلوچ

موسیقی متن فیلم بلوچ

سال ساخت: ۱۳۵۱
موسیقی متن فیلم کوتاه حوزه‌ی استحفاظی
موسیقی متن فیلم تپلی

موسیقی متن فیلم تپلی

سال ساخت: ۱۳۵۱
شعر و صدای احمد شاملو

شعر و صدای احمد شاملو

سال ساخت: ۱۳۵۱
موسیقی متن فیلم تنگنا

موسیقی متن فیلم تنگنا

سال ساخت: ۱۳۵۱
ترانه‌ی نماز

ترانه‌ی نماز

سال ساخت: ۱۳۵۱
ترانه‌ی نماز

ترانه‌ی نماز

سال ساخت: ۱۳۵۱
ترانه‌ی شبانه

ترانه‌ی شبانه

سال ساخت: ۱۳۵۲
ترانه‌ی شبانه‌ی ۲

ترانه‌ی شبانه‌ی ۲

سال ساخت: ۱۳۵۲ سال اجرا: 1357
ترانه‌ی نازلی

ترانه‌ی نازلی

سال ساخت: 1352 سال اجرا: 1396
موسیقی متن فیلم انیمیشن یک نقطه‌ی سبز
موسیقی متن فیلم نفرین

موسیقی متن فیلم نفرین

سال ساخت: ۱۳۵۲
موسیقی متن فیلم کوتاه دروازه
موسیقی متن فیلم خاک

موسیقی متن فیلم خاک

سال ساخت: ۱۳۵۲
موسیقی متن فیلم گوزن‌ها
موسیقی متن فیلم انیمیشن رُخ
موسیقی متن فیلم کوتاه حسنی
موسیقی متن فیلم کوتاه هفت‌تیرهای چوبی
موسیقی متن فیلم کوتاه گردش در یک روز خوش آفتابی
موسیقی متن فیلم طوطی

موسیقی متن فیلم طوطی

سال ساخت: ۱۳۵۴
ترانه‌ی خیال اشرافی

ترانه‌ی خیال اشرافی

سال ساخت: ۱۳۵۴
موسیقی متن فیلم کوتاه پسر شرقی
موسیقی متن فیلم غزل

موسیقی متن فیلم غزل

سال ساخت: ۱۳۵۴
تنظیم موسیقی ترانه‌ی از تو تنها شدم
ترانه‌ی گنجیشگک‌ اشی‌مشی

ترانه‌ی گنجیشگک‌ اشی‌مشی

سال ساخت: 1353 سال اجرا: 1355
ترانه‌ی کودکانه

ترانه‌ی کودکانه

سال ساخت: ۱۳۵۶
ترانه‌ی شب‌های تهرون

ترانه‌ی شب‌های تهرون

سال ساخت: ۱۳۵۶
ترانه‌ی گریه

ترانه‌ی گریه

سال ساخت: ۱۳۵۶
تنظیم موسیقی ترانه‌ی مشروطه
موسیقی متن فیلم ماهی‌ها در خاک می‌میرند
ترانه‌ی ما را مطلب

ترانه‌ی ما را مطلب

سال ساخت: ۱۳۵۶
ترانه‌ی غریبانه «گریه در رگبار»
ترانه‌ی مرا نترسان دوست

ترانه‌ی مرا نترسان دوست

سال ساخت: ۱۳۵۶ سال اجرا: 1359
ترانه‌ی جمعه برای جمعه

ترانه‌ی جمعه برای جمعه

سال ساخت: 1349 سال اجرا: 1357
روایت تازه‌ی اسفندیار منفردزاده از ترانه‌ی نجواها

روایت تازه‌ی اسفندیار منفردزاده از ترانه‌ی نجواها

سال ساخت: پاییز ۱۳۵۷ (سرایش شعر و ساخت آهنگ بر آن) سال اجرا: ۱۳۹۹ (تنظیم برای صدای بازمانده از فرهاد و ضبط موسیقی)
سرود جمهوری

سرود جمهوری

سال ساخت: ۱۳۵۷
سرود کارگر

سرود کارگر

سال ساخت: ۱۳۵۷
سرود بهاران خجسته باد

سرود بهاران خجسته باد

سال ساخت: ۱۳۵۷
ترانه‌ی وحدت

ترانه‌ی وحدت

سال ساخت: ۱۳۵۷
سرود من کارگرم

سرود من کارگرم

سال ساخت: ۱۳۵۸
ترانه‌ی ستارخان

ترانه‌ی ستارخان

سال ساخت: ۱۳۶۱
ترانه‌ی پریا

ترانه‌ی پریا

سال ساخت: ۱۳۶۰ سال اجرا: 1380
موسیقی متن فیلم کوتاه چند جمله‌ی ساده
موسیقی متن فیلم چهره‌ی دشمن
شعر و صدای اسماعیل خویی

شعر و صدای اسماعیل خویی

سال ساخت: ۱۳۶۸
موسیقی متن فیلم مهمانان هتل آستوریا
موسیقی متن فیلم مستند شب بعد از انقلاب
موسیقی متن نمایش رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر
تنظیم موسیقی ترانه‌ی میرزا کوچک‌خان
روایت شنیداری قصه‌های ایرانی
شعر و صدای منوچهر آتشی

شعر و صدای منوچهر آتشی

سال ساخت: ۱۳۷۳
موسیقی متن فیلم مستند جنایت مقدس
موسیقی متن فیلم مستند شعر عمل است
ترانه‌ی هلا

ترانه‌ی هلا

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1375
ترانه‌ی بشکن

ترانه‌ی بشکن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1375
ترانه‌ی طلوع کن

ترانه‌ی طلوع کن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1375
ترانه‌ی هلا

ترانه‌ی هلا

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1380
ترانه‌ی بشکن

ترانه‌ی بشکن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1380
ترانه‌ی طلوع کن

ترانه‌ی طلوع کن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1380
ترانه‌ی فصلی دوباره

ترانه‌ی فصلی دوباره

سال ساخت: ۱۳۷۴
ترانه‌ی بهار

ترانه‌ی بهار

سال ساخت: ۱۳۷۴
موسیقی متن نمایش پروانه‌ای در مشت
ترانه‌ی سنگ‌سار

ترانه‌ی سنگ‌سار

سال ساخت: 1375
موسیقی متن فیلم مستند موج و آرامش
ترانه‌ی بی‌تو

ترانه‌ی بی‌تو

سال ساخت: ۱۳۸۰
 ترانه‌ی سَرُم چون گویی در میدون بِگِرده
ترانه‌ی بزن آتش

ترانه‌ی بزن آتش

سال ساخت: ۱۳۸۵
موسیقی متن فیلم مستند شاهدان چشم‌بندزده
ترانه‌ی سکوت

ترانه‌ی سکوت

سال ساخت: ۱۳۸۸
ترانه‌ی آی آدم‌ها

ترانه‌ی آی آدم‌ها

سال ساخت: ۱۳۹۰
موسیقی متن فیلم مستند با من از دریا بگو